Disclaimer

Disclaimer

Op de website van Meinsma Fietsen zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door onze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart je je akkoord met deze voorwaarden.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan onze website besteden is het mogelijk dat de informatie op onze website onvolledig, onjuist of niet actueel is. Wij kunnen jou ten aanzien hiervan geen garanties geven.

De informatie op de website wordt door ons regelmatig aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Wij wijzen je erop dat een bezoeker van de website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meinsma Fietsen. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Aan de informatie op deze website kan geen enkel recht worden ontleend. Meinsma Fietsen is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie of door de onmogelijkheid de website kunnen raadplegen of voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.